Adhesiones

Adhesiones

Durante estos años hemos trabajado y se prevén movilizaciones conjuntamente con:

COCAM- Confederació Catalana d´Associacions de Marxants (Comercio llamado culturalmente «Mercadillos»)

Hem sigut impulsors i formem part de la recent formada COORDINADORA URBAMOBIL que engloba entre d altres:

Plataforma Afectats Superilla Poblenou,
Plataforma Afectats Superilla Eixample Esquerre
Plataforma Afectats Superilla Grassot
Plataforma Afectats Superilla Horta
Associació Veïns Sant Andreu Sud
Moviment Diagonal Mar

Moviment Plataforma Afectats Superille Pobla Nou (PASP9)

Moviment Diagonal Mar, afectats entre altres per las dioxines i furans de TERSA (No fan publiques les emissions) , als olors de EDAR, etc

Plataforma Afectats Superilla HORTA: no la volen de cap manera i no son rebuts per el Ajuntament que els hi done llargues

-Asociacio Veinal Sant Andreu Sud: Estan preocupats hi han fet sentir els seu desacord amb els plans d implantacio inmediata. Els hi proibeixen inclus activitats amb excuses incoherents.

AMC -Agrupación Motera Catalana.

IMU-(Unión Internacional Defensa Motociclista)