Envíos de escritos

S’ ha enviat els escrits a l’Administracio en demanda de la paralitzacio de la normativa i buscar sol.lucions justes i equitativas.:

-Ajuntaments del Ambit40 Carta a alcaldes ambit 40

-Grupos Políticos Municipales Carta grupos municipales

-Regidora Janet Sanz,

-Comisionado Ecologia,  Sr. Frederic Ximeno,

-Directora general Qualitat Ambiental,  Sra. Merce Rius

-Director de Serveis de Mobilitat,  Sr. Carles Conill,

-Directora Servei Catala de Transit,  Sra. Eugenia Domenech